Powered by Froala Editor

جملات زیبا و خواندنی

جملات زیبا و خواندنی

عادت ها می توانند انسان را نابود کنند کافی است انسان به گرسنگی و رنج بردن عادت کند، به زیر ستم بودن! تا دیگر هرگز به رهایی فکر نکند و ترجیح بدهد در بند بماند!!!

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و خواندنی

اگر می خواهید قوی باشید

صبر پیشه کنید

فهیم باشیدو عاقل

هرکسی میتواند گستاخ باشد

اما قدرت واقعی

 در محبت و ادب نهفته است

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات خواندنی

هیچکس از کنار گل دست خالی

برنمی گردد؛

گلابگیر به گلاب می رسد

کندو دار به عسل

نقاش به نقش

عکاس به عکس،بلبل به آواز

بیا وگل باش،

و چشمه خیر و خوبی

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

مطالب آموزنده

وقتی میخواهید به گنجشکی

غذا بدهید فرار میکند

چرا که میداند آزادی با ارزشتر

از دانه و ارزن است

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و با معنی

چشمهای خود را ببندید و به بدترین

اتفاقی که میتوانست در زندگیتان

رخ دهد فکر کنید

چشمهای خود را باز کنید.

آن اتفاق نیفتاده است.

پس خدایی را که کمکتان کرده سپاس کنید

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا درباره زندگی

تا به حال به آپارتمان دقت کردی

سقف زندگیه یکی، کف زندگی دیگریست!!!!

دنیا به طور شگفت آوری شبیه یک آپارتمان است ؛

سقف آرزو های یکی، کف آرزو های دیگریست

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و دلنشین

بالاتر از حرمت نون و نمک،

باید حرمت لحظه هایی که باهم بودیم

رو نگه داریم و خنده هایی که کنارهم داشتیم

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و کوتاه

هیچ وقت دیر نیست برای شروع دوباره:

به طبیعت نگاه کن.

هیچ چیز ثابت نمی ماند.

چرا تو باید بمانی

خردمندانه از تغییرات استفاده کن.

مثل یک قهرمان ورزشی،نتیجه بازی باخته را عوض کن.

چیزهای مهم را نگه دار.

چیزهایی را که مهم نیستند دور بریز.

اهدافت را مشخص کن و از نو شروع کن.

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا از بزرگان

برای طولانی زیستن، لازم نیست به روزهای زندگی ات اضافه کنی،

تلاشت این باشد که زندگی را به روزهایت اضافه کنی.

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و عاشقانه

اگر عشقی احساس نمی‌کنی،تظاهر نکن! سعی نکن نمایش بدهی که عاشقی ..

حتی اگر خشمگینی بگو که خشمگین هستی..

باش، ولی حقیقی باش!

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

مطالب آموزنده

هیچوقت تو دایره ی راحتیِ خودت نمون.

هر روز به دنبال یه چالشِ جدید باش.

هر روزبه دنبال یاد گرفتن یه مهارت تازه باش.

هر روز بخواه یه کمی بهتر باشی

کمی بهتر از دیروز باشی،

کمی صبورتر،

کمی بخشنده تر،

کمی مهربون تر.

زندگی ارزششو داره؛

تو فقط یه بار به دنیا میای.

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و با معنی

یه مرد براى اینکه بتونه یه زن رو شاد نگه داره، نیازى نیست بى عیب و نقص باشه؛ فقط کافیه همون چیزى باشه که اول آشنایى گفته بود هست

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا درباره زندگی

برای بهترین عملکرد یک تیر

باید آن را تا جای امکان به عقب کشید

برای شروع یک موفقیت بزرگ

تا جای امکان دورخیز کن!

جملات زیبا و خواندنی, جملات خواندنی

جملات زیبا و با معنی

در برابر انتقادات

اگر نادرست بود،بی اعتنا باشید

اگر غیر منصفانه بود،عصبانی نشوید

اگر از روی نادانی بود،لبخند بزنید

اگر عادلانه بود،از آن درس بگیرید.

Author

مدیر سایت

نویسنده

مدیریت سایت

(0) نظر

نوشتن یک نظر

لطفا ابتدا وارد پنل کاربری خود شوید

Powered by Froala Editor